श्रमिकहरुको बेतन बृद्धि प्रकाशित भएको राजपत्र

प्रकाशित मिति : शुक्रबार, भदौ १, २०७५

Raj patra 1

raj patra2